Tillstånd och regelverk vid poolbygge

Bygga pool – Steg 4: Tillstånd och regelverk vid poolbygge

Många husägare oroar sig för vad som är tillåtet och inte när de ska bygga pool. Det är absolut en viktig aspekt att ta hänsyn till, men det är inte så krångligt som många tror. I princip all information finns online, och känner du dig ändå osäker finns det experter att fråga.

Krävs det bygglov eller inte? Finns det någon gräns på storlek och djup? Får man bygga själv eller måste en professionell firma utföra arbetet? Det är några vanliga frågor om regelverk och tillstånd vid poolbygge. Svaren på de flesta frågor är klara. Ibland kan det dock röra sig om frågor där svaret varierar från fall till fall.

Pooler som inte kräver bygglov

I plan- och bygglagen är inte pooler nämnda, varken som konstruktioner som kräver bygglov eller konstruktioner som inte kräver bygglov. På Boverkets hemsida kan vi läsa att bygge av pool oftast inte kräver något bygglov.

Väldigt förenklat kan man säga att nedgrävda pooler i princip aldrig kräver bygglov – det är i så fall ändringar i omgivningen runtomkring som gör det. Det kan vara ett högt pooltak, en hög pool ovan jord, staket runtom poolen eller ett stort trädäck. Om poolen dessutom ligger väldigt nära husfasaden kan bygglov krävas.

Andra tillstånd och bestämmelser för poolbygge

Bygglovet är en del av de juridiska faktorer du behöver ta hänsyn till. Marklov är en annan sådan faktor. Marklov kan komma att krävas om markhöjden förändras som ett resultat av poolbygget. Det kan till exempel vara att du höjer marken eller bygger en kulle med jorden som grävs upp, i stället för att forsla bort den.

Boverket har bestämmelser om skydd mot drunkning för pooler under jord. Bestämmelserna är främst utformade för att skydda barn. Du behöver till exempel ha ett skyddsstaket på minst 0,9 meter om vattenhöjden är högre än 20 cm (vilket den i princip alltid är i en pool). Du behöver också täcka poolen med presenning eller skyddsnät när den inte används. Det ska vara starkt nog att klara vikten av ett barn.

Ska du ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet behöver du göra en anmälan om detta.

Kolla med grannarna innan

Förutom regelverk och tillstånd så är grannarnas godkännande alltid skönt att ha bakom sig. Även om det inte finns några direkta regler för hur nära tomtgränsen du får bygga din pool, så ska inte grannens tomt få någon åverkan. Definitionen av åverkan kan skilja sig mellan ditt och grannarnas perspektiv. Därför är det bättre att kontakta grannarna innan bygget påbörjas. Det kanske visar sig att du har rätt i sak efter en eventuell tvist, men det är tråkigt och tidsödande med grannosämja – och i de flesta fall onödigt.

Ta det säkra före det osäkra

Att chansa och be om ursäkt efteråt, kan kanske vara en bra idé i vissa situationer i livet, men det är sällan det vid poolbygge eller andra byggprojekt. Speciellt inte när det gäller myndigheter eller upprörda grannar. Det är bättre att få ett klart godkännande innan så att du har ryggen fri vid eventuella framtida dispyter. Förutom att du slipper oro, kan det hjälpa dig att spara tråkiga avgifter eller böter senare.

Du har dessutom all rätt att kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du har frågor om poolbygget. Då får du besked svart på vitt – även om svarstiden kan variera beroende på var du bor. Skulle du chansa och det visar sig att det är något fel kan hela poolen behöva rivas upp. Poolfirman du anlitar har säkerligen också erfarenhet och kunskap om vad som gäller, och hur du bör agera i frågor om tillstånd och regelverk. Var inte rädd för att ställa frågor om du är osäker.