MARKDRÄNERING I GÖTEBORG

Dränering i Göteborg

Med hjälp av en professionellt utförd dränering kan du minska risken för fukt- och vattenskador i ditt hem. En korrekt utförd dränering håller vanligtvis i cirka 30 år. Därefter bör du se över isoleringen och kontrollera att sprickor inte har uppstått.

Vid planering av dränering är det viktigt att anlita fackmän för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. Det finns olika metoder för dränering, och valet av metod bör baseras på byggnadens specifika behov samt lokala förhållanden. 

 

Med vår kompetenta entreprenad får du en korrekt utförd dränering i Göteborg och som säkerställer att din fastighet är skyddad mot fukt.

 

Vi erbjuder dig högkvalitativ markdränering och professionell dränering i Göteborg. Anlitar du oss privat kan du alltid kombinera våra konkurrenskraftiga priser med ROT-avdraget och på så sätt spara in 30 % på arbetskostnaden.

DRÄNERING

Vad är dränering?

Att dränera husgrunden innebär att man installerar ett system runt husets grund för att leda bort vatten och därmed skydda byggnaden från fuktrelaterade problem. Detta kan vara särskilt viktigt i områden med hög grundvattennivå eller i äldre byggnader där det ursprungliga dräneringssystemet kan ha försämrats.

 

Idag finns det många trygga och säkra metoder och material som man kan använda sig av. Vad som passar just dig och din fastighet bäst beror bland annat på fastighetens förutsättningar, såväl som markförhållandena.

 

Som husägare är det ditt ansvar att se till att ditt hus genomgår en dränering med jämna mellanrum. Det brukar behöva dräneras 20-30 år efter att den förra dräneringen utförts.. Fördelarna är många och en dränering kommer inte enbart att förhindra fuktintrång i ditt hus. Som tidigare nämnt kan du även minska risken för att översvämningar i marknivå uppstår, vilket i sin tur förbättrar markförhållandena, växtlighet, gräsmatta och eventuella grödor. Ditt hus får en mycket bättre och stabilare grund att stå på, där risken för erosion och jordras minskas kraftigt. Observera att det är viktigt att alltid välja en seriös entreprenad med många års erfarenhet av branschen. På så sätt kan du minska risken för felaktiga installationer och en ineffektiv dränering.

Några av de huvudsakliga fördelarna med att dränera husgrunden:

Förebygger fuktproblem

Dränering håller bort vatten från husets grund, vilket minskar risken för att fukt tränger in i källaren eller i marknivåvåningar. Det minskar i sin tur risken för mögelbildning, som inte bara kan skada byggnadens struktur utan även leda till hälsoproblem för de som bor i huset.

Skydd av husets struktur

Genom att effektivt avleda vatten bort från grund och murverk, skyddas dessa strukturer från de skadliga effekterna av vatteninträngning, såsom frostskador och erodering av murbruk.

Ökat värde och attraktivitet:

Hus med välfungerande dränering är mer attraktiva på marknaden. Potentiella köpare uppskattar att de slipper ta itu med fuktrelaterade problem, vilket kan leda till ett högre återförsäljningsvärde.

GUIDE

Installationsprocessen

Inför ett dräneringsarbete är det mycket viktigt att genomföra en ordentlig undersökning och ta reda på vad som behöver göras. Våra duktiga markentreprenörer genomför detaljerad undersökning och planering, för att du ska få den bästa möjliga vattenavrinningen. Dräneringen skräddarsys efter dina förutsättningar och genomförs sedan enligt följande:

Steg 1: Undersökning av marken och fastighetens behov

Det första steget i dräneringsprocessen är att undersöka marken såväl som fastighetens behov. Detta genomförs genom att bland annat bedöma lutningen på marken såväl som vattenansamlingar. På så sätt är det möjligt att se var vattnet samlas och således ta fram den bästa lösningen.

Steg 2: Grävning & schaktning för dräneringssystemet

Nästa steg är att gräva och schakta ut marken där dräneringssystemet ska installeras. Vi gräver diken eller kanaler längst den rutt där dräneringsrören sedan placeras. Både bredd och djup på kanalen beror på vilket dräneringsbehov din fastighet har, såväl som markförhållanden.

Steg 3: Installation av markduk

Efter att vi har grävt ut kanalen lägger vi ut en markduk i botten. Markdukens uppgift är att samla upp smuts och minska risken för att det letar sig in i avloppet. På så sätt får du ett dräneringssystem som håller mycket längre.

 

Det är viktigt att förhindra att jordpartiklar och smuts täpper till dräneringsrören och orsakar stopp. Därför lägger man markdruk runt dräneringsrören och makadamen för att säkerställa obehindrat flöde av vatten i rören. 

Steg 4: Läggning av dräneringsrör och makadam

Som det näst sista steget lägger vi ner dräneringsrören i kanalen. Rören placeras ovanpå markduken och följer sedan markens naturliga lutning. Det är på så vis det är möjligt att skapa en effektiv avrinning av vatten. Runt rören fyller vi nu på med makadam eller grus, som fungerar som ett typ av skydd.

Steg 5: Återfyllning och återställande av markyta

Slutligen ska kanalerna återfyllas. Här använder vi den ursprungliga jorden som avlägsnades i samband med grävningsprocessen. Vi jämnar ut markytan och ser till att packa jorden ordentligt runt dräneringssystemet. För att återställa utseendet på området läggs även eventuellt grus eller gräs tillbaka som ett sista steg. Vi kan även hjälpa till med stenläggning om det önskas. 

Boka en kostnadsfri konsultation

Om du är redo att börja planera för din dränering i Göteborgsområdet, kontakta oss för en fri konsultation och ett offertförslag. Vi erbjuder högkvalitativa lösningar som är skräddarsydda efter din fastighets förutsättningar och behov.

Vanliga frågor om dränering

Dränering är berättigat ROT-avdrag, dvs att när du genomför en dränering på ditt privata hus kan du använda ROT-avdraget för att sänka kostnaderna. För att som privatperson ha rätt att göra ROT-avdrag på dräneringsarbete måste arbetet utföras av ett registrerat företag och i din privata bostad eller fritidshus. Du kan få rotavdrag på upp till 50 000 kronor per person och år. Företaget du anlitar får dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden på fakturan.

Att genomföra dräneringsarbete kräver inte marklov. Dock kan det vara nödvändigt att göra en anmälan till kommunen ifall dräneringsprocessen innebär en ändring av vattenförsörjningen eller avloppssystemet..

Själva dräneringsarbetet tar i genomsnitt 6-8 dagar att utföra.

Det är möjligt att genomföra en dränering på egen hand, men det är ett tufft arbete som kräver både tid, kunskap och tillgång till rätt utrustning. Vi rekommenderar att du vänder dig till vår professionella entreprenad istället, så att du får ett fackmannamässigt resultat.

En väl genomförd dränering har en livslängd på cirka 30 år. Vi garanterar att vi använder oss av högkvalitativa och tåliga material som säkerställer en så lång livslängd som möjligt.