STENLÄGGNING

Stenläggning i Göteborg

Bor du i Göteborg och planerar en uppgradering av din tomt? Oavsett om du funderar på en ny uppfart eller altan, drömmer om ett poolområde med ett modernt och praktiskt markunderlag, eller vill anlägga en romantisk trädgårdsgång så är stenläggning ett attraktivt och funktionellt markunderlag med många fördelar. Vi kan bistå med rådgivning och förslag vad gäller design och layout för ditt utomhusprojekt. 

Genom att anlita en professionell stenläggare för ditt projekt kan du vara säker på att arbetet blir korrekt gjort, samtidigt som du sparar din egen tid, kraft och tålamod. Vi tar hand om hela processen åt dig – från planering och förarbete till de avslutande detaljerna på själva stenläggningen – och vi har den utrustning och kompetens som krävs för ett professionellt resultat med hög kvalitet och precision. 

STENLÄGGNING

Vad är stenläggning?

Stenläggning eller stensättning som det också kallas, är en metod att täcka markytor med stenar av olika slag, och används inom landskapsdesign och trädgårdsarbete för att skapa attraktiva och praktiska ytor. Stenläggning kan användas för att genom varierande markunderlag dela upp din tomt i olika zoner. Det används framför allt för praktiska tillämpningar som uppfarter, uteplatser eller poolområden. Stenläggning passar också utmärkt för trädgårdsdesign och kan framhäva växtlighet genom att stå i kontrast mot grönskan. En slingrande trädgårdsgång i natursten kan också användas för att skapa en mer sagolik stämning.

 

Stenläggning kan utföras med flera olika typer av stenmaterial beroende på vilket utseende du önskar, vilka funktionella behov du har, samt hur mycket pengar du är villig att spendera på projektet. Kontakta oss för rådgivning kring materialval, kostnader och tidsåtgång.

Några material som är vanliga vid stenläggning i Göteborg och som vi arbetar med är:

Plattor och marksten av betong

Betongplattor är ett populärt alternativ som är prisvärt och kommer i olika färger, storlekar och former. Betong är ett starkt och tåligt material som lämpar sig för uppfarter och gångvägar.

Natursten såsom granit och skiffer

Natursten ger ett naturligt vackert och exklusivt uttryck, och det finns flera olika varianter att välja mellan. Ett populärt alternativ är granit, som finns i flera storlekar och färger, tål tung belastning och står emot väder och vind. Natursten kostar mer än betong, men är väl värt investeringen.

Marktegel

Marktegel finns i olika färger och former och ger en rustik känsla. Genom att lägga marktegel i olika mönster kan den färdiga ytan varieras i det oändliga. Marktegel är prisvärt och skänker karaktär åt din trädgård.

VARFÖR VÄLJA STENLÄGGNING

Fördelar med stenläggning

Det finns flera fördelar med stenläggning, både estetiska och funktionella. Några fördelar som är värda att nämna är:

Vi är professionella stenläggare i Göteborg och kan ge dig råd och tips kring hur du på bästa sätt kan utnyttja fördelarna med stenläggning på din tomt. Vi kan också komma med mer detaljerad information kring arbets- och materialkostnader för just ditt projekt.

Funktionalitet

 Stenläggning är ett hållbart och praktiskt val för din garageuppfart eller uteplats. Stenläggning lämpar sig särskilt bra under regniga och leriga förhållanden, som vi ser mycket av i Göteborg.

Estetiskt uttryck

Stenläggning kan varieras i det oändliga, och kan ge din tomt det uttryck du eftersöker, oavsett om ditt mål är ett modernt och strukturerat uttryck.

Minimalt underhåll

Marksten behöver inte vattnas, klippas, krattas, eller gödslas.

Dränering

Korrekt utförd stenläggning med rätt fall gör att regnet rinner bort från marken mer effektivt.

Nackdelar som finns med markläggning är

Om du har små barn eller tycker om att gå barfota kan det vara bra att komma ihåg att sten är ett mycket hårdare underlag än till exempel en gräsmatta. Sten blir dessutom varmt i solen, vilket kan vara obehagligt att gå barfota på en stekhet sommardag.

Det är inte heller ovanligt att ogräs tränger sig upp i fogarna mellan stenarna, vilket kan kräva underhåll i form av rensning.

ATT TÄNKA PÅ

Planering och förberedelser

Innan du bestämmer dig för att investera i ditt stenläggningsprojekt är det viktigt att du väger fördelarna mot de nackdelar som projektet för med sig. Då den största nackdelen med stenläggning har att göra med den initiala kostnaden är det viktigt att göra en budget och jämföra anläggnings- och underhållskostnaderna för olika alternativ. Innan stenläggningen påbörjas är det viktigt att noggrant planera projektet och förbereda marken.

 

Planeringen av stenläggning börjar med att identifiera behoven och önskemålen för det specifika projektet. Det inkluderar att välja lämpliga stenmaterial, bestämma hur stor och vilken yta som ska täckas, samt att skissa på önskad layout eller design. Därefter utförs en noggrann markundersökning för att bedöma förutsättningar för marken och eventuella dräneringsbehov. Baserat på denna information tar vi fram en detaljerad plan för att förbereda underlaget, lägga markstenen och avsluta med eventuell efterbehandling.

Om det krävs för projektet är det naturligtvis också nödvändigt att ansöka om relevanta tillstånd eller marklov.

När vi har en färdig plan för projektet är det dags för de första förberedelserna i form av att mäta upp projektytan, samt att gräva bort och schakta undan jord. Efter grävning jämnas marken och komprimeras för att skapa en jämn och stabil yta. Det är viktigt att se till att ytan är jämn och kompakt för att undvika ojämnheter och sättningar i marken över tid.

 

Korrekt dränering är ett sätt att säkerställa långsiktig hållbarhet och funktionalitet för stenläggningen. Genom att hantera överskottsvatten effektivt kan man förhindra att vatten ansamlas under stenläggningen, vilket i sin tur minskar risken för vattenskador och erosion. Ett väl fungerande dräneringssystem leder bort vatten från markytan och förhindrar att det tränger sig genom marken och orsakar problem som sättningar eller frostsprängningar.

 

GUIDE

Installationsprocessen

Stenläggningsprocessen kan sammanfattas i sex steg, där varje steg fyller en viktig funktion som bidrar till det övergripande resultatet. Genom att följa dessa steg skapas en stabil, hållbar och attraktiv utomhusyta enligt dina behov. För att vara säker på att få ett långvarigt och estetiskt tilltalande resultat är det viktigt att arbeta noggrant i varje steg och att ha tillgång till rätt verktyg och kompetens.

Steg 1: Grävning & schaktning till hårdgjord yta

Genom att gräva och schakta skapas en jämn och plan yta med rätt fall, vilket är viktigt för att få en stabil och hållbar stenläggning i slutändan. Grävdjupet beror bland annat på markförhållanden och typen av projekt. För en trädgårdsgång eller uteplats räcker det att gräva 15-30 cm djupt, medan en uppfart kräver ett grävdjup på 20-40 cm. Ytterligare några centimeters grävdjup kan behövas om marken behöver dräneras.

Steg 2: Markduk

När marken grävts ut lägger vi ut en markduk för att material som grus och sand inte ska sjunka ner i marken med tiden, och fungerar även som en barriär som hindrar vegetation och rötter från att tränga sig in och störa i botten av stenläggningen.

Steg 3: Dränering

Dränering utförs endast vid behov för att hantera eventuella problem med vattenavrinning. Dränering kan innebära att installera dräneringsrör eller att skapa dräneringsdiken för att förhindra vattenansamlingar under stenläggningen och på så vis förhindra problem som sättningar och frostsprängningar.

Steg 4: Bärlager

Bärlagret består av bergskross – en form av krossad sten som fungerar som själva stommen som ska bära upp markstenen. Bärlagret ger en jämn och stabil yta att placera markstenen på och förhindrar att stenarna sjunker ner i marken över tid. Bergskrossen hjälper också till att leda bort vatten från stenläggningens yta.

Steg 5: Stenflis

Stenflis består av små bitar eller flisor av sten, och används för att fylla ut utrymmet mellan stenarna för att jämna ut ytan och förbättra stabiliteten. Stenfliset kan också förhindra att stenarna glider eller rör sig gentemot varandra, och gör det möjligt för vatten att rinna genom fogarna och bort från ytan.

Steg 6: Marksten

Slutligen är det dags att lägga stenplattorna. Markstenen läggs ut enligt dina önskemål kring material och mönster, och stor hänsyn tas till att lägga stenarna med rätt fall för att förhindra vattenansamlingar och erosion.

VAD KOSTAR DET?

Kostnader

Innan stenläggningen påbörjas är det viktigt att gräva, schakta, lägga markduk och fylla på med bärlager och stenflis. Kostnaden för förarbetet, inklusive det material som behövs för att förbereda underlaget på ett korrekt och hållbart sätt, går på cirka 600 kronor per kvadratmeter.

 

Kostnaderna för stenläggning innefattar kostnaderna för förarbetet, stenläggningsprocessen, samt materialet. Kontakta oss för en närmare uppskattning om hur mycket stenläggningsarbetet skulle kosta för just ditt projekt.

 

Priset på själva stenläggningsprocessen omfattar anläggning med stenflis och arbetskostnader för att lägga marksten. Denna kostnad uppgår vanligtvis till cirka 550 kronor per kvadratmeter och inkluderar inte kostnaden på markstenen.

 

Utöver de tidigare nämnda tjänsterna tillkommer kostnaden för marksten. En vanlig sort är betongsten, såsom Benders Labyrint, med ett normalpris på cirka 250 kronor per kvadratmeter. Det är viktigt att komma ihåg att detta pris endast gäller för markstenen och inte för själva stenläggningsarbetet.

EFTERARBETE

Underhåll och skötsel

För att bevara stenläggningens utseende och funktion över tid krävs regelbundet underhåll och skötsel. Det inkluderar rengöring för att avlägsna smuts och ogräs, samt försiktighet vid användning av högtryckstvätt för att undvika skador på stenarna. Att följa dessa tips och råd kan hjälpa till att förlänga stenläggningens livslängd och bevara dess estetik och funktionalitet.

Rengör regelbundet

Rengör markstenen för att ta bort smuts, löv, gräs och andra avlagringar. Du kan använda trädgårdsslang, en borste och eventuellt rengöringsmedel för att skrubba ytan på ett skonsamt sätt. Om plattorna fortfarande inte blir rena kan du låta ytan torka för att sedan strö ut ett tunt lager av fogsand och borsta bort smutsen med hjälp av sandkornen.

Ta det lugnt med högtryckstvätten

Högtryckstvätt kan användas för att rengöra väldigt svårtvättad sten, men betongplattor kan ta skada av högtryckstvätt då de inte är lika täta som natursten. Om du använder högtryckstvätt är det också viktigt att inte spola bort fogar av sand.

Rensa regelbundet bort ogräs och gräs mellan stenarna

Även om vi alltid förbereder stenläggningen noggrant, bland annat genom att lägga markduk, är det inte ovanligt att ogräs tar sig genom de svåraste hinder. Ogräs som växer upp mellan plattorna kan du bekämpa genom att skrapa bort det med ett ogräsjärn, bränna bort det med en ogräsbrännare eller ta till en rejäl högtryckstvätt. Tänk dock på riskerna med att använda högtryckstvätt eller ogräsbrännare, då de kan skada och missfärga plattorna.

Undvik salt på betong

Om du har marksten eller plattor av betong bör du undvika halkbekämpning genom saltning, eftersom saltet kan skada ytskiktet på betongen.

Vanliga frågor om stenläggning

Generellt sätt så får man inte få ROT-avdrag för stenläggning. Men det finns vissa undantag, som exempelvis om du dränerar i samband med stenläggningen. För att som privatperson ha rätt att göra ROT-avdrag på stenläggningsarbete måste arbetet utföras av ett registrerat företag och i din privata bostad eller fritidshus. Du kan få rotavdrag på upp till 50 000 kronor per person och år. Företaget du anlitar får dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden på fakturan.

Vanligtvis behöver du inget bygglov för att lägga stenläggning – särskilt inte om det rör sig om mindre projekt som gångvägar eller en uteplats. Inom detaljplanlagda områden i Göteborgs stad krävs marklov om schaktningar eller fyllningar ändrar höjdläget mer än 0,5 m. Det kan också vara bra att stämma av med kommunens byggnadsnämnd innan någon stenläggning utförs nära tomtgräns eller om arbetet täcker väldigt stora ytor.

Hur mycket stenläggning kostar beror på flera faktorer, såsom omfattningen av projektet, vilken typ av stenar som används, dräneringsbehov, arbetskraftskostnader och din geografiska plats. För mindre projekt som gångvägar och mindre uteplatser kan kostnaden landa på allt från några tusen till tiotusentals kronor, medan större projekt som uppfarter och större trädgårdsanläggningar kan kosta betydligt mer. Kontakta oss för att diskutera kostnaderna för just ditt projekt.

Hur tjocka stenar som bäst lämpar sig för ditt projekt beror på vilken belastning markytan ska tåla. För gångytor är det lämpligt med 3-5 cm tjocka stenar, medan det på en uppfart är lämpligt med minst 5-7 cm tjocka stenar. Hur tjocka stenar som behövs beror också på hur stor deras yta är, då en stor platta lättare spricker.