MURNING I GÖTEBORG

Bygga mur & Stödmur i Göteborg

Med hjälp av en mur eller stödmur kan vi skapa professionella lösningar som förbättrar estetik och funktion i din utomhusmiljö. Vår långa erfarenhet och stora kompetens inom branschen gör att vi kan skapa vackra och hållbara strukturer som ger din trädgård ett riktigt lyft. Genom att välja skickliga, seriösa och professionella hantverkare kan du minska risken för ett dåligt utfört resultat. Kontakta oss när du vill bygga mur i Göteborg eller när du vill förverkliga din vision för din utomhusmiljö!

Du bör alltid välja en väletablerad och pålitlig byggfirma när du ska bygga mur i din trädgård eller på din uteplats. Vi erbjuder hjälp med stödmursbygge i Göteborg och kan även passa på att bygga en mur för minskad insyn runt din trädgård. Oavsett vad det är för behov du har kan våra kompetenta murare skräddarsy en lösning som passar dig!

MUR & STÖDMUR 

Vad är en mur/stödmur?

Både murar såväl som stödmurar är mycket effektiva för den som vill stödja, skapa nivåskillnader eller avgränsa i sin utomhusmiljö. Idag är murar ett allt mer populärt val för att skapa avskildhet och minimera insynen för nyfikna grannar. Murar och stödmurar är även förekommande i parker, såväl som på terrasser och uteplatser. Vi hjälper dig att bygga en mur som är framtagen utifrån din fastighets förutsättningar, dina önskemål och dina behov.

 

Med en estetiskt tilltalande mur i din trädgård kan du få din utomhusmiljö att se mer välplanerad och strukturerad ut. Har du sluttande områden där du behöver extra stöd är stödmuren det bästa alternativet. Vi använder oss alltid av högkvalitativa och hållbara material, där betongblock, natursten och tegel är förekommande. Betongblock är kända för att vara mycket starka och lämpar sig därför bra för större projekt. Naturstenen med sin varierande färg och textur ger en rustik och naturlig känsla, medan tegel är ett klassiskt och tidlöst material.

Några material som är vanliga vid murning i Göteborg och som vi arbetar med är:

Natursten

Natursten skiljer sig från andra byggnadsmaterial med sitt unika utseende. Varje stenbit är unik, med variationer i färg, textur och form, som inte kan replikeras av människogjorda material. Den kräver inte mycket underhåll och har en lång livslängd. 

Betongblock

Betongblock, även kända som betongstenar eller betongmursblock, är ett populärt och mångsidigt byggmaterial som är vanligt förekommande vid murning. Den kräver inte heller mycket underhåll och har en lång livslängd, samtidigt som den är kostnadseffektiv.

Tegel

Tegel finns i olika färger och former och ger en rustik och dekorativ känsla. Genom att lägga tegel i olika mönster kan den färdiga ytan varieras i det oändliga. Fogarna kan kräva underhåll. 

Gabioner

Gabioner, som består av stenfyllda metallnät eller burar, har vuxit i popularitet. Gabioner är relativt enkla att installera jämfört med traditionella murkonstruktioner. De fylls på plats, vilket eliminerar behovet av omfattande förarbete eller specialutrustning, vilket kan vara ett billigare alternativ än traditionella murkonstruktioner.

ATT TÄNKA PÅ

Planering och förberedelser

Letar du efter professionella murare i Göteborg? Då har du kommit helt rätt. Vi är experter på att bygga mur och stödmur och skapar estetiskt tilltalande murar med en lång livslängd. Med oss som entreprenör kan du vara säker på att arbetet alltid är fackmannamässigt utfört och att du får garanti!

 

För att säkerställa att din mur eller stödmur är både stabil och hållbar är fundamentet av mycket stor betydelse. Den stabila grund som fundamentet bidrar till ser till att belastningen fördelas jämnt över hela marken. Det minimerar risken för att muren ska börja luta, sjunka eller till och med kollapsa över tiden. Vi säkerställer att din mur eller stödmur får en mycket solid bas för att förlänga murens livslängd och samtidigt minimera risken för nedbrytning eller skador. Visste du att fundamentet även motverkar erosion?

Vill du veta mer om våra mur- och stödmurstjänster eller vill du boka in en konsultation med en av våra duktiga hantverkare? Kontakta oss idag så pratar vi mer om ditt projekt, tankar och idéer. Här finns alltid en utbildad och duktig murare som besvarar dina frågor och funderingar.

 

 

GUIDE

Installationsprocessen

När du ska bygga en mur är det mycket viktigt att arbetet sker på ett fackmannamässigt sätt för ett resultat som du kan vara stolt över. Här nedan förklarar vi hur vi steg för steg reser en mur!

Steg 1: Markförberedelser

Marken behöver ha de bästa förutsättningarna för din mur/stödmur. Därför börjar vi alltid med att förbereda marken och ta bort eventuella stenar eller andra hinder. Marken jämnas sedan till och trycks sedan ner för att skapa en jämn och fin yta.

Steg 2: Grävning för fundament

Vi gräver ut en grund för att på så sätt skapa en mycket fin och stabil bas för din mur. Med ett korrekt fundament minskar risken för att markrörelser ska påverka muren över tid. Det är dock inte all murar som kräver ett fundament, t.ex. Benders betongblock.

Steg 3: Gjutning av fundament

Om ett fundament har grävts ut är det nu dags för gjutning. Vi gjuter med betong för att din stödmur ska få den bästa grunden och för att minska risken för erosion och nedsjunkning i marken. Detta steg är inte nödvändigt för Bender betongblock, eftersom dessa kan byggas direkt på jämn mark.

Steg 4: Murbyggnation

Nu är det dags att bygga muren/stödmuren. Vilket material som passar bäst beror bland annat på hur muren ska användas. Både natursten, betongblock och tegel är populära alternativ.

Steg 5: Fogning och avslutningsarbeten

I det sista steget är det dags för muren/stödmuren att fogas. Med fogning kan eventuella sprickor fyllas igen och utseendet kan förbättras. Även målning, putsning eller dekorativa detaljer kan nu genomföras för att du ska få det resultat som du vill ha.

VAD KOSTAR DET?

Kostnader

Murar och stödmurar är mycket bra val för den som vill skapa en mer estetiskt tilltalande trädgård, samtidigt som de är praktiska och fyller viktiga funktioner. Kostnaden för att bygga en mur, inklusive ovanstående steg, kan dock variera väldigt kraftigt och därför är det svårt att säga vad just ditt projekt kommer gå på.

Faktorer som murning, fundament och materialkostnader har stor betydelse för priset. Det generella priser för att bygga en mur ligger vanligtvis på 3000 kronor per löpmeter. Observera att detta pris endast är en grov uppskattning och att det kan finnas andra krav eller omständigheter som förändrar priset.

EFTERARBETE

Underhåll och skötsel

När det gäller underhåll av murar och stödmurar, oavsett om de är byggda av natursten, betongblock, tegel eller använder gambioner (korgar fyllda med sten), är det viktigt att utföra regelbundet underhåll för att förlänga deras livslängd och bibehålla deras estetiska utseende. 

 

Har din mur blivit skadad är det viktigt att du åtgärdar skadorna med hjälp av en duktig och professionell hantverkare. Skador som inte åtgärdas riskerar att bli större, vilket innebär mer omfattande reparationer och större kostnader. Våra professionella murare i Göteborg kan hjälpa dig med allt från inspektion till reparation och dränering runt muren.

Rengör regelbundet

Att ta hand om sin stenmur är något som alla husägare bör lära sig att göra. Muren kräver nämligen mer underhåll än man kan tro. Emellanåt är det viktigt att du genomför en ordentlig rengöring, för att på så så sätt avlägsna mossa, smuts, alger eller andra ytbeläggningar. Det enklaste och mest effektiva sättet att bli av med smuts är med en borste, vatten och tvål. En högtryckstvätt kan vara ett bra och effektiv val. Observera att högtryckstvätten dock kan orsaka skador på ytan.

Ta det lugnt med högtryckstvätten

Högtryckstvätt kan användas för att rengöra väldigt svårtvättad sten, men betongblock och tegel kan ta skada av högtryckstvätt då de inte är lika täta som natursten. Om du använder högtryckstvätt är det också viktigt att inte spola bort fogar av sand.

Rensa regelbundet bort ogräs och gräs mellan stenarna

Kontrollera och ta bort oönskad växtlighet som kan rota sig i eller vid muren, eftersom rötter kan orsaka skador och sprickor.

Skydd och försegling

För murar av betongblock eller tegel, överväg att applicera en lämplig förseglare för att skydda mot väder och slitage. För natursten, kontrollera behovet av försegling beroende på stentyp och exponering.

Vanliga frågor om mur/stödmur

Nej. murarbete ger inte rätt till ROT-avdrag. 

I vissa fall kan du behöva ansöka om bygglov i samband med att du vill bygga en mur. Bygglov behövs till exempel om du vill bygga en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter.

En uppskattning är 3250 kr/löpmeter, för en mur upp till 60cm, inklusive material och arbete.