Bygga pool och installation av teknikpaket

Bygga pool – Steg 8: Installation av teknikpaket

Efter montering och gjutning av poolgrunden är det dags för att installera teknikpaket för poolen. En välfungerande pool med en effektiv poolmiljö behöver vattenreningssystem, uppvärmning, belysning och andra tekniska system. Med rätt system kommer poolens funktion och användarupplevelse att förbättras avsevärt. Du bör alltid anlita en certifierad, erfaren och noggrann byggentreprenör som installerar tekniken på ett korrekt sätt enligt rådande regelverk.

Vattenrening

Med bra vattenreningssystem kan du enkelt få rent och klart poolvatten. Det finns flera olika sorters vattenreningssystem varav de vanligaste är klor, saltvatten och UV-ljus. Olika system passar olika pooltyper och preferenser.

Klor

Att rengöra poolvattnet med klor (kloraminer) är vanligt. Klor är ett desinfektionsmedel som tillsätts regelbundet i poolvattnet för att hålla det rent och hygieniskt. Hur mycket klor som måste tillsättas beror dels på hur varmt vattnet är och hur ofta folk badar i poolen. Ju varmare vatten och ju fler som badar, desto mer klor behövs vid rengöringen. Poolens klorvärde ska vara 1–1,5 ppm (mg/l). Innan klor tillsätts i vattnet behöver pH-värdet kontrolleras. Poolens pH-värde ska ligga mellan 7,0 och 7,4.

Saltvatten

En del kan uppleva irritation i ögon och hud vid en traditionell klorbehandling. Då kan det vara en god idé att renöra poolen med saltklorinator som dessutom tar bort den typiska klorlukten. Salt tillsätts i poolvatten och därefter förvandlas saltet till klor genom elektrolys. Det ombildade kloret renar poolvattnet och när det är använt omvandlas det tillbaka till salt igen. Poolvattnet påminner om havsvatten. Den här typen av vattenrengöring är mer lättskött eftersom inget klor tillsätts. Den passar dock inte i pooler som har rostfria detaljer eller bronspumpar.

UV-ljus

UV-ljus renar poolvattnet på ett effektivt och miljövänligt sätt. Det är en reningsteknik som används som komplement till kemisk rening. Det är viktigt att vara medveten om att UV-ljus inte ensam är tillräcklig för att rena vatten. Det bör användas ihop med traditionell vattenrening, till exempel klor eller saltklorinator, för att ge optimalt poolvatten. UV-strålningen dödar bakterier, virus och mikroorganismer och byter ner kloret i poolen. UV-renare kan installeras i alla typer av pooler direkt på cirkulationssystemet.

Uppvärmning

Det finns många olika värmesystem för att värma upp poolvattnet. Några exempel är solpaneler, värmepump, gasvärmare, elektriska värmare eller genom husets värmepump.

  • Solpaneler som placeras på taket eller marken. Energin från solstrålarna ger omvandlas till värmeenergi, som används för att värma upp poolvattnet. Det är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ, men nackdelen är att det oftast krävs ytterligare en värmekälla för att värma upp poolen tillräckligt, framför allt när det inte är soligt väder.
  • Värmepump är det mest energieffektiva uppvärmningssystemet. Pumpen använder utomhusluften för att värma upp poolvattnet vilket skapar ett energisnålt, jämt och smidigt system som du kan använda när du behöver, oavsett väder.
  • Gasvärmare använder gas och kan snabbt värma upp poolvattnet. På grund av höga gaspriser kan det bli dyrt att använda den här metoden.

Belysning

Poolbelysning är viktigt för att skapa en säker poolmiljö såväl som en mysig och vacker plats. Belysningen kan framhäva poolens design och göra poolområdet till en plats för mer än bara bad. Med bra belysning är det också möjligt att använda poolen på kvällen. Antalet lampor och typ av lampor beror på dina preferenser samt poolens storlek och form. LED-lampor är ett hållbart och energieffektivt alternativ. Anlita alltid en professionell poolinstallatör för säker installering av poolbelysning.

Andra tekniska system

Beroende på hur du vill använda din pool kan du välja att lägga till olika tilläggsfunktioner.

  • Automatiseringssystem som gör det möjligt att via en app kontrollera olika parametrar, till exempel pH-värde, vattenkvalitet, temperatur och poolbelysning.
  • Motströmsanläggningar som ger effektiv simträning. Systemet suger in vatten från poolen och pumpar sedan ut det i en vattenström.
  • Ljudsystem för den som vill ha musik i poolen och på poolområdet.

Säker installation

Vatten och elektricitet är en livsfarlig kombination om det inte hanteras på rätt sätt. Låt alltid en professionell elektriker eller en certifierad poolinstallatör installera tekniska system och belysning i poolen. Det ger både säkerhet och optimal prestanda.

Underhåll

För att säkerställa systemens långsiktiga funktion är det viktigt med regelbundet underhåll. Vinterstängning och vårstädning av poolen bör kompletteras med regelbunden vattenrening, rengöring och övrigt underhåll.