Montering av thermopool

Bygga pool – Steg 7: Montering & gjutning

Efter förberedelse av byggplatsen, som bland annat inkluderar grävning och formning, är det dags att gjuta och montera poolen. Det här är ett avgörande steg som inkluderar armering och gjutning.

Poolgrundens komponenter

En poolgrund består av olika delar; dränerande material, cellplast, thermoblock, armering och betong. Markarbetet som sker efter utgrävningen förbereder underlaget. Cirka 25-35 centimeter makadam eller dräneringsgrus läggs som ett bärlager. En fiberduk läggs för att hålla bärlagret på plats och därefter placeras formvirke, cellplast och armering ut. Cellplasten bör vara särskilt framtagna för pooler.

Isolerande cellplast placeras ut innanför formvirket ovanpå bärlagret. Cellplasten är poolgrundens kapillärbrytande skikt. Vilken cellplast som du ska välja till din pool beror på hur djup poolen är. Cellplast har olika klassificeringar beroende på dess tryckhållfasthet, vilket enklast kan beskrivas som hur mycket last den tål. Klassificeringen av cellplasten är S60-S300. S anger tryckhållfasthet i kPa (kilopascal) vid korttidslast. Till en pool med ett djup på 1,5 meter kan du välja S100 cellplast. Det är dock alltid en god idé att kontrollera med tillverkarna för att säkerställa att cellplasten har den klassificering som krävs för din pool.

Armering av poolgrund

Nu är det dags att lägga armeringsdistanser på den isolerande cellplasten. Armeringsdistanserna gör så att armeringen hamnar i rätt nivå i betongplattan.

Armering kan enklast beskrivas som ett material som förstärker ett annat material. När du bygger en pool används armering för att förstärka betongen i poolgrunden. Betong är ett starkt byggmaterial som klarar av mycket, men om inte armering används vid gjutningen finns det risk för att betongen spricker. Armering behövs för att poolgrunden ska hålla under en längre tid samt få ökad motståndskraft och klara av belastningen från vattnet såväl som marktrycket. Armering för betongkonstruktioner förhindrar sprickbildning och ökar hållfastheten, vilket är mycket viktigt när du vill bygga en stabil poolgrund.

Armering för betong finns i form av stänger, även kallade armeringsjärn, och nät. För att gjuta grunder och kraftigare konstruktioner används oftast armeringsnät. Ett grövre armeringsnät ger en mindre risk för sprickbildning. Vid poolgrunder används armeringsnät som gjuts in i betongplattan för att stabilisera och ge strukturell styrka.

Gjutning av poolgrund

När armeringen är utplacerad är det dags att lägga på betongen för att gjuta en platta. Det är ett avgörande steg i byggprocessen och varje steg måste utföras med precision.

Steg 1: Förberedelser

Noggranna förberedelser är A och O för att du ska lyckas väl med grundläggningen av poolen. Det bästa är att överlåta det steget till en professionell byggfirma för att poolgrunden ska bli stabil, säker och hållbar.

Steg 2: Blandning av betong

Det är vanligt att gjuta ett lager med 10 centimeter betong. Hur mycket betong du behöver beror därmed på poolens storlek. En normalstor pool på 4 x 8 meter behöver cirka 4 kubikmeter.

Det går åt mycket cement för att blanda den här volymen. Det går åt cirka 300–450 kilo cement/kubikmeter betong. När du blandar själv är det dessutom är det svårt att uppnå högre kvalitet än C30/37. För en normalstor poolgrund är det därför inte rekommenderat att du blandar betongen själv. Det behövs en betongbil som kan blanda den kvantitet och kvalitet som du behöver.

Steg 3: Hällning

Betongen hälls över armeringsnätet. Armeringen är placerad på distansklossar för att hamna inne i betongen. För att få bort eventuella luftbubblor kan betongen hackas innan den jämnas till. När gjutningen är gjort och ytan är jämn ska betongen härdas.

Steg 4: Efterbehandling

Det är viktigt att betongen skyddas från uttorkning under tiden den härdas. Efterbehandlingen beror på vädret. För att skydda betongen mot uttorkning vattnas ytan. Vid kalla temperaturer närmare nollgrader ska ytan inte vattnas. Då räcker det med att täcka med plastfolie. Vid varmare väder bör ytan vattnas och skyddas med plast i minst tre dagar, men gärna i en veckas tid.

Följ säkerhetsprotokoll

För att få en säker och välkonstruerad pool med lång livslängd är det viktigt att du följer säkerhetsföreskrifter och lokala byggnadsnormer under hela processen. Att anlita en erfaren bygg- och markentreprenör är att rekommendera för att säkerställa att hela processen utförs på ett korrekt sätt enligt gällande säkerhetsprotokoll.