Förberedelse av byggplatsen inför poolbygge

Bygga pool – Steg 6: Förberedelse av byggplatsen

Innan en pool kan installeras i marken, krävs det en del förberedelse. Viss mark lämpar sig bättre eller sämre för poolbygge, och det måste undersökas för att få en så säker och smidig grävningsprocess som möjligt. Schaktning och installation måste sedan anpassas därefter. Det kan leda till kostsamma problem i framtiden om det inte utförs på ett korrekt sätt från början.

Kunden och markfirman ska först och främst vara helt överens om vad som ska göras. Ritningar och samtal om hur poolen ska se ut och var den ska ligga ska vara utarbetade. När det är klart är det dags att titta till markförhållandena.

Undersökning och analys av mark

När en bygg- och markfirma ska gräva pool behöver marken undersökas. Det ska så klart inte finnas några ledningar och rör i marken. Berg och sten går i de flesta fall att gräva bort, men ibland krävs sprängning. Det är inget som hindrar arbetet för en seriös markentreprenör, men det kan innebära att det tar lite längre tid och kostar mer.

Ofta undersöks marken genom så kallad geoteknisk undersökning där man borrar i marken på olika ställen. Utifrån borrningen kan man sedan analysera var det finns berg, hur fast jorden är, grundvattenförhållanden och annan relevant information. Resultatet är till exempel avgörande för vilken dräneringslösning som lämpar sig bäst. Även om din tomt inte har högt grundvatten överlag, är det en bra idé att installera en dräneringsbrunn för att ha bättre kontroll och undvika problem vid kraftigt regn.

En bonus som är värd att komma ihåg, är att informationen från markundersökningen kan användas till framtida byggprojekt inom samma område.

Grävning och hantering av jord

För en pool med standarddjupet 150 cm, gräver man normalt runt 170-180 cm. Det beror på hur poolen ska isoleras underifrån och resultatet av markundersökningen. På poolens sidor är det bra att ha en marginal på åtminstone 50 cm, men det kan variera även här. Ju mer utrymme som lämnas omkring poolen, desto lättare är det att fylla igen. Ska det tillbyggas en kringliggande altan eller ett trädäck behöver detta även tas med i beräkningarna.

Efter att botten plattats till och säkrats, läggs fiberduk och dräneringsrör. Rören täcks med makadam efteråt. Detta är något som ofta blir fel när privatpersoner gräver själva. Är inte marken ordentligt komprimerad och jämn, kan det leda till skador senare. Därefter beror följande steg av markarbetet på vilken typ av pool som ska installeras. En betongplatta är något som brukar rekommenderas för att få en så jämn och fast grund som möjligt.

Schaktmassorna som grävs upp ska i de flesta fall köras bort. Vill du i stället använda dem för att höja marken så kom ihåg att det då kan krävas bygglov. Vi rådgör alltid med dig som kund om du vill ha schaktmassorna bortforslade innan vi skriver offert, och skriver i så fall in det tydligt i offerten. Detta är annars en faktor som många tyvärr glömmer bort att förhandla om, och som kan leda till oförberedda extra kostnader.

Säkerhet för både grävare och kund

För att grävning, borrning och eventuell sprängning ska bli så säker som möjligt, krävs det säkerhetsåtgärder. Detta är för att skydda både medarbetare, kund och mark/fastigheter. Det finns till exempel strikta regelverk kring grävning i närheten av elledningar. Eftersom ritningar kan ha felmarginaler, krävs handgrävning i stället för maskin runt utmärkta ledningar.

Grävmaskiner ska alltid nyttjas av certifierade grävmaskinister. Det krävs både finess, förberedelse och erfarenhet för att gräva på ett säkert sätt.

Att komprimera jorden och få allting rakt och fint, är så klart heller inte bara en fråga om estetiken. Det är framför allt en fråga om hållbarhet och säkerhet. Är inte jorden tillräcklig fast kan det på sikt leda till sättningar som förstör poolen, och i värsta fall omkringliggande mark och fastigheter. Det kan bli väldigt dyrt och omständligt att åtgärda. Med rätt markentreprenör som förbereder arbetet slipper du oroa dig för detta.