Bygga pool steg 10: Genomgång och slutförande

Bygga pool – Steg 10: Genomgång och slutförande

När poolen och pooldäcket är färdigbyggda är byggprojektet klart, eller? Nästan, men inte riktigt än. Det sista steget i byggprocessen är att grundligt gå igenom poolbygget och kontrollera att alla aspekter av projektet är utförda enligt överenskommelse. Om det finns eventuella fel eller brister är det mycket bättre att upptäcka dem i tid så att de kan åtgärdas innan poolen börjar användas. Här kan du läsa om hur genomgåendet och slutförandet går till och vad du bör tänka på.

Genomgång av poolbygget

När poolbygget är klart är det viktigt att ha en grundlig genomgång tillsammans med byggentreprenören för att verifiera att allt är enligt specifikationerna och överenskommelsen. En seriös byggfirma genomför en detaljerad genomgång och slutinspektion när arbetet är klart. När du anlitar oss för poolbygge gör vi en noggrann analys av alla aspekter i poolbygget, inklusive kontroll av plattor, installation av teknik, pump- och filtersystem och pooldäcket. Vi kan hjälpa dig med alla steg i processen.

Under vår detaljerade och djupgående besiktning av din poolanläggning kontrollerar vi att allting är helt och fungerar som det ska. Vid eventuella fel och avvikelser informerar vi dig. Om du har anlitat oss som entreprenör för din pool ser vi till att snabbt och effektivt åtgärda eventuella avvikelser från överenskommelsen.

Även om du har byggt din pool på egen hand eller anlitat en annan poolentreprenör för bygget kan vi hjälpa dig med en slutbesiktning av anläggningens olika delar. Tack vare vår lång erfarenhet av poolbyggen samt rätt teknisk utrustning kan vi göra en detaljerad analys av ditt poolbygge. Vi tar fram ett besiktningsunderlag samt ett åtgärds- och kostnadsförslag vid behov. Vi strävar alltid efter att du ska få en säker och funktionell pool med lång livslängd.

Kommunicera eventuella fel eller brister

Tyvärr förekommer det ibland fel och brister i en byggnation, framför allt om du har byggt din pool själv eller anlitat en slarvig och oseriös byggfirma. Det är mycket viktigt att felen åtgärdas innan du börjar använda poolen. Fel i poolanläggningen kan på sikt utveckla sig till större problem och medföra stora kostnader. Det kan även vara farligt att bada i poolen om det finns problem i rengöringssystemet eller de andra tekniska systemen. Därför är det mycket viktigt att upptäcka eventuella fel, avvikelser och problem.

Om du inte har professionell erfarenhet av poolbyggen är det bäst att anlita en certifierad poolfirma som kan hjälpa dig med slutbesiktningen. Fördelen med att låta en expert utföra besiktningsanalysen är att du får ett besiktningsunderlag som är en utförlig rapport där eventuella fel framgår tydligt. Rapporten underlättar kommunikationen med entreprenören som utförde arbetet eftersom du kan tydligt peka ut felen i konstruktionen.

Det är alltid viktigt att ha bra underlag och argument när du kontaktar byggentreprenören. Utöver rapporten från besiktningsanalysen är det en god idé att även ha den ursprungliga överenskommelsen för att enkelt kunna referera till olika punkter där slutkonstruktionen skiljer sig från planen.

Slutinspektionen ger dig möjlighet att åtgärda problem

Det främsta syftet med slutinspektionen är att upptäcka och åtgärda eventuella fel och brister i god tid och därmed undvika tidskrävande, dyra och eventuellt farliga problem i framtiden. Det är också en möjlighet för både kunden och entreprenören att säkerställa en tillfredställande och korrekt avslutning på poolprojektet. En noggrann genomgång och slutförande är ett sätt att kvalitetssäkra poolanläggningen. Det är en trygghet för alla inblandade aktörer.

Boka en skicklig poolentreprenör från början

Undvik problem och avvikelser i byggnationen genom att boka en certifierad och noggrann byggfirma från början. Vårt mark- och byggföretag har mångårig erfarenhet av att bygga pooler åt såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare. Vi utför ett ordentligt arbete från början där varje steg i byggprocessen utförs med precision. Vi kvalitetssäkrar din pool genom att alltid genomföra en detaljerad genomgång och slutförande av poolbygget. När du anlitar en seriös och behörig poolentreprenör som oss kan du räkna med att slutförandet sker på ett korrekt sätt.

Boka en slutinspektion med oss

Vi kan hjälpa till med slutbesiktning även om du inte anlitade oss för att bygga poolen. Vi inspekterar poolens alla delar inklusive tekniska system som utgör grunden för en kvalitetssäkrad pool. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!